FotZonterapi

Områden på foten motsvarar organ och andra delar av kroppen.
Genom att massera dessa zoner, stimuleras kroppen till självläkning.

Zonterapin historia är mångtusenårig, den är bland annat omskriven i Egyptiska
skrifter och finns även dokumenterad på vägg målningar man hittat i Egyptiska
läkares gravar. Man har också hittat grott målningar av fötternas zonkartor.
Man visste redan då att zonterapin sätter i gång läkningsprocesser på olika plan fysiskt, emotionellt och mentalt.

Kropp och själ hör ihop
Mår själen inte bra, manifesteras den energin i kroppen.
Vilket kan leda till fysiska problem om man inte bearbetar det själsliga.

Zonterapins goda effekter:
Stärker immunförsvaret
Lindrar smärta och värk
Ökar välbefinnandet
Förebygger ohälsa
Återställer balansen i kroppen

”Den naturligt läkande kraften  som finns inom var och en är den starkaste livskraften för att bli frisk”
-hippokrates, läkekonstens fader (ca 460-360f.kr)