Gudinnemingel 

Måndag 27/3

Kl. 18.30-20.30

Hur attraherar du det du önskar?

Attraktionslagen och tankens kraft är temat i kväll.

Meditation

Fika

250kr betalas in i förväg för att säkra din plats.

Finns några platser kvar

Hör med mig först så det finns plats så får du uppgifter hur du betalar.
Varmt välkomna 

Carola ?