Husrening

Jag gör hembesök där man upplever att det ”spökar”.
Jag känner in hemmet och tar kontakt med de andar som finns där och berättar vilka dom är och förmedlar deras eventuella budskap. Om de inte gått vidare hjälper jag dem mot ljuset.

I de flesta fall är det någon nära anhörig från andra sidan som vill förmedla
något och när dom gjort det brukar det bli lugnare och
familjen blir också lugnare och tryggare när dom vet vem det är som är deras gäst.