Prästinna / Lövjerska

Prästinna / Lövjerska

– Läkekvinna

Våra förmödrars botekonst

Helande och läkande med hjälp av örter & mineraler (kristaller)

Ceremonier & ritualer

Vägledning

Naturens läkedom och visdom

Följa sitt hjärtats väg

Leva i kärlek & skönhet i harmoni med naturen

Vandrar i naturens tjänst, i kraftens spår

Ceremonier för namngivning, för olika typer av övergångar, i anslutning till månfaser, för att välsigna och rena ( ett hem tex) för att inviga, förnya sina löften.

En ceremoni kan man ta till hjälp för att manifestera något, rikta sin energi, släppa något osv.

I ett samtal så kommer vi överens vad du behöver ha hjälp med så gör jag en ceremoni för det.

Vandra i skönhet