HOLIYOGA Finns några platser kvar i båda grupperna 

Onsdagar

9-10.30

18-19.30

10 ggr 1800kr

Startar vecka 33

Onsdag 17 augusti

Anmälan här eller info@carolahammarberg.se

Varmt välkomna 

Carola 

www.carolahammarberg.se