Datasekretess hos Carola Hammarberg

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Carola Hammarberg Divine Soul ABär registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Carola Hammarberg Divine Soul AB Organisationsnummer: 556761-4077 Rågvägen 48, 74948 Enköping Sverige Mail: info@carolahammarberg.se

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras hos CarolaHammarberg.se

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan ses och hanteras av Carola Hammarberg Divine Soul AB administratörer. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:  Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Carola Hammarberg Divine Soul AB, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet: Varje gång som Carola Hammarberg Divine Soul AB behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:  Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du kan redigera dina personuppgifter på din profilsida.

Rätt till radering: Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Carola Hammarberg Divine Soul AB med undantag av följande situationer *du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren.
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Carola Hammarberg Divine Soul AB: s legitima intresse. Vi fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring: Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till begränsning: Du har rätt att kräva att Carola Hammarberg Divine Soul AB begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

– Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Carola Hammarberg Divine Soul AB: s legitima intresse, ska Carola Hammarberg Divine Soul AB begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.

– Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

– Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter – Om Carola Hammarberg Divine Soul AB inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och du kan alltid nå oss på info@carolahammarberg.se

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: Om du anser att Carola Hammarberg Divine Soul AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande: Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Cookies En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Om du vill handla i butiken men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: “Inkognitofönster” (Chrome), “Privat fönster” (Firefox) eller “InPrivate-fönster” (Microsoft Edge). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.