Terapeutisk och Energitransformerande Healer

 

»Sessionerna är djupt helande och väldigt kraftfulla. Dom har givit mig själv en ökad insikt i vad jag behövt förändra och varit en viktig del i att börja älska mig själv.«

Terapeutisk – för att insikterna är en oerhört viktig del av helandeprocessen. När vi förstår vad vi helat och vem vi varit, är det lättare att gå vidare in i något nytt.

Energitransformerande – för att vi i ett meditativt tillstånd på cellnivå förändrar det som varit. Där helar vi sår, ändrar övertygelser och tankebanor och öppnar ögonen för en mera själslig del av oss själva. 

Båda delarna skapar förutsättningar för klienten att verkligen förändra sitt liv och se sig själv ur en större kontext än tidigare.

En session kan beskrivas så här

Här får du tryggt möta dina känslor, rädslor eller motstånd så de kan komma upp till ytan och på ett kärleksfullt sätt kännas och bearbetas och sedan släppa det du behöver och det du är redo för. Jag guidar dig och tillsammans tar vi oss vidare och tar in det nya och det du behöver som får ta plats i dig och i ditt liv. Vi lyssnar på dina känslor, dina behov och önskningar.

Ett helande samtal som börjar med att jag lägger ett Medicinhjul med Lee Seger healingkort. En vacker gammal ceremoni där du ser och förstår det som händer just nu, vart du är, vad du behöver se och bearbeta och det ger dig även råd på din fortsatta väg framåt.

Denna healing knyter an till moder jord och de fyra elementen. Läggningen hjälper oss att se din situation, din fråga ur olika perspektiv och hur du kan komma vidare. Korten är även kopplade till chakrasystemet och dina olika processer. Ett sätt att lära känna dig själv på en djupare nivå.

Vi samtalar om medicinhjulet sen guidar jag dig till att slappna av och i meditation. Där vägleder jag dig att möta de känslor, rädslor, motstånd som finns.Tryggt och kärleksfullt.

Det ger ett djupt helande och en större förståelse för det du processar nu och varför och vad vi behöver titta djupare på.

Sessionerna är djupt helande och väldigt kraftfulla. De har givit mig själv en ökad insikt till vad jag behöver och vad jag behöver förändra och släppa taget om och ta tag i. Det har helat djupa saker i mig och har varit en viktig del i att börja älska mig själv.

Samtalet sker över telefon och du behöver ha hörlurar på dig. Då kan du vara helt avslappnad och ta hand om dig själv och vila efteråt om du behöver det. Samtalet är 90 minuter.

Du kan även boka 45 min vägledning och då lägger jag ett medicinhjul på en specifik fråga eller tittar på hur det ser ut för dig nu och gå lite djupare kring det.

Boka gärna via sms 073-933 02 59 eller mail.